• Školská jedáleň

     • Vedúca školskej jedálne: Jozefína Rudinská, tel. 041 4352475, skolskajedalen@zsturzovka.sk

      Vedúca kuchárka: Dária Cveková

      Vydávanie stravy: do obedárov 11,00 - 11,30 hod.

                                     výdaj obedov pre stravníkov 11,30 - 14,00 hod.

      Strava sa platí vždy na začiatku nového mesiaca, do prvých 5. pracovných dní v mesiaci v čase od 6:30 hod. do 14:00 hod.

      Každé dieťa ktoré berie obed, sa musí odčipnuť s čipom. V opačnom prípade, ak sa neodčipne, zaplatí plnú výšku za obed.

      Záväzná dochádzka je čipnutím pri vydaní obeda. Ak sa stane, že dieťa sa neodhlásilo z obeda, obed sa zoberie do obedára bez čipu a stravník zaplatí obed v plnej výške 1,15€ alebo 1,20€ podľa veku dieťaťa.

      Ak je dieťa odčípnuté v škole a po 3 hodine mu príde zle, obed zoberie do obedára a odčipne sa. Ak dieťa je v škole a nepôjde na obed, za každý nevybraný obed platí plnú výšku.

       

  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje