• ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
     • Hra je radosť, horu objavujeme svet.
    • Poplatok za ŠKD: platí sa raz za 2 mesiace

      1 dieťa (bez súrodenca) = 14 € / 2 mesiace

      2. deti (súrodenci) = 21 € / 2 mesiace

      3. deti (súrodenci) = 28 € / 2 mesiace

     Suma sa uhrádza šekom, alebo bankovým prevodom na účet vždy k 10.dňu v danom mesiaci platby.

     ÚČET: SK24 0200 0000 0017 0083 8255

     Variabilný symbol: 37812467

     Referenčné číslo: 6502930

     Správa pre adresáta: Poplatok ŠKD

      

      

     Platí sa v mesiacoch: september, november, január, marec, máj.

  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje