• Projekty

     • Medzinárodná spolupráca PL

     • ZSG KĘTY – Poľská republika

      Spolupráca od roku 2006/2007

      Zodpovední za projekt: riaditeľky škôl
      Projekt spolupráce je rozvrhnutý na 3-ročné obdobie s cieľom ďalšieho rozvoja.
      Ciele  projektu:
      1. rok: poznanie histórie a súčasnosti našich miest.
      2. rok: poznávanie ľudových zvykov a tradícií so zameraním na Vianoce, Fašiangy a Veľkú noc
      3. rok: spoznávanie silných stránok škôl so zameraním na rozvoj  vedomostí, zručností a talentu žiakov
       
      Školský rok 2006/2007:
      V auguste navštívili pedagógovia poľskú školu, oboznámili sa s prostredím, edukačným systémom a školskými pomôckami, prezreli si radnicu, múzeum a centrum mesta Kęty, navštívili plaváreň a Mestský dom kultrúry. V priebehu školského roka pracovali žiaci oboch škôl na multimediálnych projektoch o histórii a súčasnosti  svojich škôl a miest. Tie potom prezentovali na pôde družobnej školy v anglickom jazyku. V máji sa zúčastnili naši žiaci medzinárodného behu „O puchar burmistra Gminy Kęty“ odkiaľ si odniesli viacero medailí. V júni zasa prišli poľskí žiaci do Turzovka a zúčastnili sa športového podujatia „Hurá prázdniny:“
       

      Školský rok 2007/2008:
      V auguste sme privítali poľských kolegov  na pôde našej školy, kde sa im prihovorili aj zástupcovia nášho mesta. Po neformálnych rozhovoroch  sme im ukázali centrum mesta a zaviedli sme ich na výstavu ľudových hudobných nástrojov. Vyvrcholením bola návšteva skanzenu vo Vychylovke a najmä jazda na historickej lesnej železničke.
      Pri našej návšteve v Poľsku sme ich zasvätili do tajomstva zdobenia vianočných medovníkov a veľkonočných kraslíc drôtenou technikou.

       

      Školský rok  2009/2010
      Dňa 11.6.2010 sa žiaci zo ZŠ v Turzovke zúčastnili na medzinárodnom športovom podujatí v poľskom meste Kęty. V behu „O puchar burmistra Gminy Kęty“ si s poľskými rovesníkmi zmeralo sily 17 žiakov.
      Medailové umiestnenie získali dvaja žiaci v behu na 1000 metrov. Adrián Kopičár si vybojoval 1.miesto a Simona Pavlusíková obsadila pekné 2.miesto. Uznanie patrí i ďalším pätnástim  súťažiacim, pretože i napriek horúcemu počasiu dokázali zabojovať z plných síl. Umiestnili sa na popredných miestach (4 . - 10. miesto), a tak získali pre našu školu v celkovom hodnotení dosiahnutých výkonov 2.miesto. Po skončení športových disciplín sme sa presunuli do našej partnerskej školy. Prezreli sme si triedy, v ktorých prebiehala edukácia. V priestoroch telocvične nám poľskí žiaci formou prezentácie v anglickom jazyku predstavili biografiu najvýznamnejšej poľskej osobnosti Jána Pavla II. Toto podujatie bolo veľmi prínosné z hľadiska preverenia si svojej športovej výkonnosti, ale i preto, že sme si našli zahraničných priateľov, ktorí nám opätujú návštevu už 26. júna účasťou na podujatí „Hurá prázdniny“.
  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje