• Poradné orgány školy

    • Mgr. Monika Schutzová
    • Mgr. Monika SchutzováMetodické združenie 1. a 2. ročník
    • Mgr. Gabriela Hnidková
    • Mgr. Gabriela HnidkováMetodické združenie 3. a 4. ročník
    • Mgr. Zdena Vašulková
    • Mgr. Zdena VašulkováŠkolský klub detí
    • RnDr. Magdaléna Pekárová
    • RnDr. Magdaléna PekárováPredmetová komisia MAT, INF
    • PhDr. Eva Dodeková
    • PhDr. Eva DodekováPredmetová komisia SJL
    • Mgr. Pavol Škorník
    • Mgr. Pavol ŠkorníkPredmetová komisia výchovných predmetov
    • Mgr. Daniela Kopásková
    • Mgr. Daniela KopáskováPredmetová komisia cudzích jazykov
    • Mgr. Branislav Večerík
    • Mgr. Branislav VečeríkPredmetová komisia humanitných predmetov
    • Mgr. Monika Sabelová
    • Mgr. Monika SabelováPredmetová komisia prírodovedných predmetov
    • Mgr. Zuzana Mozolíková
    • Mgr. Zuzana MozolíkováŠkolský špeciálny pedagóg
    • Mgr. Antónia Urbánková
    • Mgr. Antónia UrbánkováŠkolský špeciálny pedagóg
  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 0414352502
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

  • Október v ŠKD - gaštankov zber sa začal
  • SadOVO – Ovocinárski experti
  • Európsky deň jazykov v našej škole
  • Kreatívna jeseň v ŠKD
  • Ukončenie školského roka 2018/19
  • Turzovka na kolesách - 9.ročník
  • Rozlúčka s ŠKD
  • Projekt SadOVO
  • Knižný freezing
  • Mladí výtvarníci
  • Škola v prírode
  • Výlet Bojnice