• Poradné orgány školy

    • Mgr. Monika Schützová
    • Mgr. Monika SchützováMetodické združenie 1. a 2. ročník
    • Mgr. Gabriela Hnidková
    • Mgr. Gabriela HnidkováMetodické združenie 3. a 4. ročník
    • Mgr. Zdena Vašulková
    • Mgr. Zdena VašulkováŠkolský klub detí
    • RnDr. Magdaléna Pekárová
    • RnDr. Magdaléna PekárováPredmetová komisia MAT, INF
    • PhDr. Eva Dodeková
    • PhDr. Eva DodekováPredmetová komisia SJL
    • Mgr. Pavol Škorník
    • Mgr. Pavol ŠkorníkPredmetová komisia výchovných predmetov
    • Mgr. Daniela Kopásková
    • Mgr. Daniela KopáskováPredmetová komisia cudzích jazykov
    • Mgr. Branislav Večerík
    • Mgr. Branislav VečeríkPredmetová komisia humanitných predmetov
    • Mgr. Monika Sabelová
    • Mgr. Monika SabelováPredmetová komisia prírodovedných predmetov
    • Mgr. Zuzana Mozoliková
    • Mgr. Zuzana MozolikováŠkolský špeciálny pedagóg
    • Mgr. Antónia Urbánková
    • Mgr. Antónia UrbánkováŠkolský špeciálny pedagóg
    • Mgr. Monika Janíková
    • Mgr. Monika JaníkováVýchovný poradca
  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje