Navigácia

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

Spolupráca s KERIC-om

 

Aby cudzie jazyky boli ešte atraktívnejšie a žiaci prekonali jazykovú bariéru komunikovať v cudzom jazyku, naša škola opäť začala spolupracovať s dobrovoľníkmi, ktorí k nám prichádzajú z rôznych európskych krajín ale aj krajín mimo nášho kontinentu. V tomto školskom roku spestrí hodiny anglického a nemeckého jazyka s „tiroláčka“ Kathi Keinprecht. Kathi je mladá dobrovoľníčka zapojená do projektu spolupráce školy s organizáciou KERIC. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch  iní dobrovoľníci z rôznych krajín, bude teraz Kathi pravidelnou súčasťou našich hodín. Svojou prítomnosťou určite spríjemní a zatraktívni vyučovanie cudzieho jazyka. Zároveň vedomosti žiakov obohatí o kultúru, zvyky, históriu i súčasnosť svojej rodnej krajiny. Je to mladá, sympatická študentka,  ktorá bezprostrednou komunikáciou dokáže žiakom, že jazyk sa dá naučiť hlavne vtedy, ak sa ním aj KOMUNIKUJE!

Vážení rodičia - vodiči

 

Žiadame Vás, aby ste nevchádzali autami do školského areálu, vrátane okolia školskej jedálne a družiny. Svojím konaním ohrozujete zdravie a bezpečnosť detí, ktoré sa stravujú v školskej jedálni,  alebo navštevujú ŠKD. Činnosť ŠKD je najmä o pohybových aktivitách a rekreačnej činnosti vonku, prechádzajúce, či parkujúce autá im túto činnosť značne komplikujú.

Európsky deň jazykov

 

26. september už niekoľko rokov patrí  Európskemu dňu jazykov. Vyhlásený bol  Radou Európy v roku 2001. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa cudzích jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Pri príležitosti tohto dňa sú v Európe usporiadané rôzne podujatia a aktivity.

Frýdlant nad Ostravicí

 

Keď hranica je len čiara, ktorá spája priateľov

 

So Základnou školou vo Frýdlante nad Ostravicí  spolupracuje už 11 rokov. Je to o vzájomnej výmene skúsenosti, spoznávaní kolektívov žiakov i učiteľov, ale hlavne o spoznávaní kultúry oboch národov, ktoré si boli, sú i budú veľmi blízke. V piatok 5.10.2018 sa takmer celý pedagogický zbor vybral na výlet na druhú stranu Beskýd. Na novovybudovanom nádvorí so sochou T. G. Masaryka nás už tradične vítali členovia Chasičky s ľudovým spevom. Je symbolické, že dušou tohto súboru je dlhoročná vedúca a učiteľka v jednej osobe pani Vierka Šimonková – Slovenka, rodáčka  zo Spiša. Po privítaní p. riaditeľkou Lenkou Matuškovou, odovzdaní malých darčekov a občerstvení naše kroky smerovali do mestečka Štramberk. Spoločne sme navštívili Cukrárnu u Hezounů, kde sme videli výrobu tradičných štramberských uší. Najviac nás tešil pohľad na majstra – cukrára, ktorý sa šikovne zvŕtal v „kuchyni“ a so založenými rukami na neho pozeralo  asi 30 žien. Popri práci nás rozveselil veselými príhodami. Odmenou nám boli ešte teplé štramberské uši, ktoré pred našimi očami upiekol. Odtiaľ už naše kroky smerovali do uličiek tohto malebného moravského mestečka, nad ktorým sa vypína Štramberská trúba. Výhľad do širokého okolia z tejto 35 m vysokej veže stál za výstup po niekoľkých desiatkach schodov. Navyše českí priatelia pre nás objednali krásne slnečné počasie. Po návrate do školy nás privítala cimbalová muzika Portáši, ktorá navodila uvoľnenú, príjemnú atmosféru, v ktorej sa potom niesol celý večer. V neformálnych rozhovoroch sme si vymieňali skúsenosti, zážitky, plánovali ďalšie stretnutia. Bodkou za príjemným večerom bol priateľský volejbalový zápas. Vôbec nebolo dôležité, kto vyhral. Hlavné je, že sme sa spolu dobre cítili, prežili sme pekný deň, naplnený zážitkami a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie u nás na Slovensku. Aj takéto neformálne stretnutia sú dôkazom, že Česi a Slováci majú k sebe stále blízko, rozumejú si kultúrne i jazykovo.

Frýdlant nad Ostravicí

Do galérie Frýdlant nad Ostravicí boli pridané fotografie.

V základnej škole úspešne

V základnej škole úspešne

Podpora duálneho vzdelávania

Podpora_systemu_dualneho_vzdelavania.pdf

Projekt The Slovak and Czech

PROJEKT_The_Slovak_and_Czech.docx

Akcny_plan_skolskeho_projektu_ZS_Turzovka_(1).doc

http://www.statpedu.sk/clanky/vzdelavacie-aktivity/slovenska-ceska-regionalna-akademia-inkluzivne-skolske-prostredie-pre

Sprava_s_odporucaniami_a_prikladmi_overenych_postupov.pdf

Aby sme nezabúdali...

Projekty_06-16.docx

Tlačová správa

Samsung_School_MPC_Zilina.doc

photo

Pondelok 15. 10. 2018

Počet návštev: 4736078


partner partner partner partner