Navigácia

Školská jedáleň

Mesačné platby

 •  
    Školská jedáleň  
   

  Za stravu na MAREC 2019 sa bude vyberať 01.03.,11.03.-14.03.2019

  1.-4.ročník: 16 dní x 1,15€ = 18,40 €

  5.-9.ročník: 16 dní x 1,23€ = 19,68 €

  dôchodci: 21 dní x 2,27€ = 47,67 €

   

  Pri nahlasovaní stravy je potrebné priniesť vyplnenú prihlášku na stravovanie žiaka.

  Prihlaska_na_stravovanie_2018-19.docx