Navigácia

 • Vianočné zvyky a tradície na Kysuciach

  Vianoce sú sviatky, ktoré už z detských čias na nás pôsobia nezabudnuteľným dojmom. Pre niektorých sú to dni oddychu, pre iných sviatky radosti spojené s rôznymi obyčajami a zvykmi, ktoré sa tradujú z pokolenia na pokolenie. Najviac zvykov sa viaže k Viliji,  tak v minulosti ľudia nazývali Štedrý deň.  Žiaci našej školy si pripravili pre spolužiakov scénku, v ktorej priblížili práve  Štedrý deň  na Kysuciach v minulosti. Predstavili im zvyky takmer už zabudnuté, ale aj tie, ktoré si radi pripomíname aj dnes.

  Vianočný program pokračoval príchodom sv. Mikuláša, na ktorého sa tešili najmä menší žiaci. Školou sa v tento deň  niesli koledy, vianočné piesne a veselá nálada. Najmä žiaci 1. stupňa sledovali všetko so zatajeným dychom, tešili sa, pre Mikuláša a jeho družinu anjelov a čertov  si pripravili básničky a pesničky.  Každý žiak dostal sladký perník, ktoré pre Mikuláša a jeho pomocníkov upiekli členovia žiackej školskej rady za pomoci žiakov 8.ročníka.

  Vedenie školy ďakuje členom žiackej školskej rady a iniciatívnym žiakom 9. ročníka pod vedením Mgr. Janíkovej a Mgr. Janišovej, že sa aj v tejto uponáhľanej a nežičlivej dobe snažia zachovávať tradície a vnášať čaro pokoja a porozumenia medzi nás.

 • Mikulášske preteky v športovej gymnastike

  V sobotu 15.12.2018 sa i niekoľko dievčat našej základnej školy zúčastnilo Mikulášskych pretekov v športovej gymnastike v českom meste Hulín. Aj napriek skutočnosti, že sú členkami krúžku Gymnastika Kelčov len dva mesiace, dosiahli  za tento krátky čas pod vedením trénera Ing. Luboša Durčanského krásne umiestnenia. Treba dodať, že samotný krúžok funguje na Kysuciach len tri mesiace. Z tohto dôvodu sú umiestnenia všetkých dievčat skvelým výsledkom. Najlepšie umiestnenie dosiahla žiačka 3. ročníka Emka Tomalová, ktorá sa umiestnila na 5. mieste vo 4. triede – kladina a prostné. Krásne gymnastické zostavy a skvelé výsledky však dosiahli i ostatné dievčatá – Alexandra Bugalová – 5. ročník, Laura Kováčiková – 4. ročník, Gabriela Kubačáková – 6. ročník a Ema Kovaliková – 1. ročník. Veľmi nás teší, že rodičia podporujú talent  svojich detí a hľadajú možnosti ich rozvoja aj v individuálnych športoch. Športová gymnastika  je na Kysuciach nová, je mimoriadne náročná na sebadisciplínu a tvrdý tréning. V neposlednom rade aj na ochotu rodičov finančne a časovo venovať sa svojim deťom. Dievčatám prajeme veľa ďalších úspechov a radosti z pohybu.

 • Šťastné a veselé prajeme vám

  Vo štvrtok 13.12.2018 potešili 4 usilovné dievčatá z 3. B spoločne s ich triednou učiteľkou Mgr. Zuzanou Mozolikovou spevom kolied,  vianočných  i moderných piesní, hrou na gitarách a flaute členky OZ Dámsky klub na ich slávnostnej schôdzi. Tá sa niesla v znamení blížiacich sa najkrajších sviatkov pokoja. V tejto uponáhľanej dobe  tak vniesli trošku vianočnej a pokojnej nálady. Svojím úprimným detským prejavom  prítomným dámam vyčarili úsmev na tvári , pohladili na duši a spríjemnili posedenie.

  Všetkým ľuďom dobrej vôle želáme pokojné vianočné sviatky prežiarené svetielkom nádeje a porozumenia.

 • Vianočné tvorenie

  Rozsvietený vianočný stromček na námestí, vôňa medovníkov v našich príbytkoch, žiara horiacich sviec na adventnom venci či úsmevy na tvárach ľudí sú neklamným znakom blížiaceho sa príchodu najkrajších sviatkov v roku. Dňa 10. 12. 2018 sme si predvianočnú náladu preniesli so žiakmi 4. ročníka aj do našej triedy, kde si deti vyrábali rozprávkové stromčeky a vianočné dekorácie na sviatočný stôl. Spokojnosť, priateľstvo a tvorivú atmosféru dopĺňala melódia a spev vianočných piesní.

  PhDr. Adriána Korčeková

 • Vianočné tvorenie

  Do galérie Vianočné tvorenie boli pridané fotografie.

 • Tvorivé dielne

  Do galérie Tvorivé dielne boli pridané fotografie.

 • Vianoce pre vtáčiky

  Zima predstavuje pre krajinu oddych, no konkrétne pre vtáky zvýšené úsilie pri hľadaní potravy. K prípravám na Vianoce neodmysliteľne patrí aj opatrenie sýkoriek, ktoré k nám pravidelne prilietavajú. Preto je v tomto období dôležité prikrmovanie vtáctva.

  Spoločne sme sa so žiakmi rozhodli zabezpečiť spevavcov  v areáli našej školy, ktorým sme pripravili lojové gule. Príprava je jednoduchá. Do pripraveného surového loja sme primiešali vhodné semená pre vtáctvo a z tejto zmesi vytvarovali gule, ktoré sme umiestnili do sieťky. Cieľom aktivity bolo našim záhradným spevavcom obohatiť jedálniček a pomôcť im tak prežiť ťažké zimné obdobie. Na jar sa nám odvďačia spevom a počas vegetačného obdobia pomôžu čistiť areál od škodcov.

  Mgr. Michaela Sabelová

 • Najskôr učenie, potom zábava

  Je jasné, že naše deti sú nielen múdre hlavičky, ale majú aj šikovné a zručné ručičky. Dokázali to i žiaci 3. B, a to svojou chuťou venovať opakovane čas riešeniu úloh z predchádzajúcich ročníkov v matematickej pytagoriáde, ktorú vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Treba dodať, že súťažné úlohy sú veľmi náročné a zahŕňajú i úlohy, ktoré žiaci ešte neriešili na hodinách matematiky. Okrem počítania však dokázali svoju trpezlivosť, kreativitu a usilovnosť i pri výrobe vianočných pozdravov, ktoré tvorili využitím kontúr a farieb na textil v spojení s papierom. Vznikli tak prekrásne ručne robené pozvánky na našu vianočnú besiedku.   

   Mgr. Zuzana Mozoliková     

 • Keď škola vonia medovníkmi ...

  Do galérie Keď škola vonia medovníkmi ... boli pridané fotografie.

 • Zážitkové učenie trochu ináč

  V rámci vyučovania občianskej náuky sa žiaci 8.A zúčastnili verejného súdneho pojednávania na Okresnom súde v Čadci. Pred vstupom do priestorov súdu  musel každý žiak prejsť osobitnou kontrolou. Súdne pojednávanie bolo z oblasti trestného práva a prejednávalo  sa násilie medzi dvoma rodinami.

  Súdne konanie trvalo 3,5 hodiny, žiakov zaujal prísny a nekompromisný postoj sudcu k obžalovaným aj svedkom. Všetci museli dodržiavať poriadok, rozprávať len s povolením sudcu. Sudca spor vyhodnotil ako priestupok.

  Na nasledujúcej hodine OBN sme rozobrali súdne pojednávanie a vysvetlili sme si, aký je rozdiel medzi trestným činom a priestupkom, ktorého spoločenská nebezpečnosť je nižšia ako pri trestnom čine.

  Žiaci si uvedomili, že demokracia neznamená, že si môžeme robiť, čo chceme, ale musíme dodržiavať morálne zásady a zákony.

  Mgr. Alena Janišová

   

 • Mikuláš

  Do galérie Mikuláš boli pridané fotografie.

 • Mikulášsky basketbalový turnaj

  Do galérie Mikulášsky basketbalový turnaj boli pridané fotografie.

 • Advent klope na dvere!

  V našej škole sa už stalo tradíciou, že žiaci sa pred prvou adventnou nedeľou stretnú a vyrobia si svoj adventný veniec. Nebolo tomu inak ani vo štvrtok 29. novembra. Žiaci 3.-9.ročníkov si vyrobili krásne  adventné vence, ktoré nielenže ozdobia príbytky ale  sú aj výsledkom kreativity a šikovnosti našich žiakov.

   Adventom sa dnes nazýva obdobie štyroch nedieľ pred Vianocami. Štvortýždňové obdobie adventu je pre veriacich najmä časom duchovnej prípravy a pokánia pred slávením Vianoc, radostnej spomienky na Narodenie Pána. Adventné obdobie nie je len časom predvianočnej nákupnej horúčky. Má predovšetkým svoj duchovný obsah. Vyzýva k stretnutiu s Kristom v každodennom živote a pripravuje na jeho slávny druhý príchod.

   Symbol adventu - veniec, je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pretože on je „Svetlo sveta“.

  Mgr. Monika Janíková

 • Tvorivé dielne

  Remeslo má zlaté dno

  Dňa 5.12.2018 privítali žiaci piateho ročníka na hodinách sveta  práce  Ing. Martina Slováka  , ktorý im porozprával  o tvorbe vianočných ozdôb zo včelieho vosku, výrobe vianočných oblátok a zdobení medovníkov . Rozprávanie obohatil ukážkami výroby a žiaci si mohli  vyskúšať zdobenie medovníkov, výrobu ozdôb a ochutnať aj tradičnú vianočnú oblátku, ktorú si kedysi ľudia vyrábali doma . Na chvíľu sme sa preniesli  do minulosti a mohli sme si zaspomínať ,aké to bolo na Vianoce kedysi......Deťom sa veľmi páčila najmä úprava ozdôb a ochutnávka oblátok.

  Mgr. Monika Janíková

 • Bábkové divadlo Žilina

  Do galérie Bábkové divadlo Žilina boli pridané fotografie.

 • Jašíkove Kysuce

  Do galérie Jašíkove Kysuce boli pridané fotografie.

 • Všetkovedko

  Do galérie Všetkovedko boli pridané fotografie.

 • 2.ročník Mikulášskeho basketbalového turnaja

  Po Európskom týždni športu, ktorým sa naša škola pripojila v septembri k medzinárodnej výzve #BEACTIV – kedykoľvek, kdekoľvek a akokoľvek, si žiaci školy mohli opäť zmerať svoje športové sily a zručnosti. V tomto „Mikulášskom čase“ pripravili učitelia telocviku v spolupráci s vedením školy a neinvestičným fondom Otváraj sa brána 2. ročník basketbalového turnaja. Uskutočnil sa v utorok  4. decembra a stretli sa v ňom najmä žiaci 8. ročníka. Príjemným prekvapením bola aj účasť dievčat, ktoré posilnili takmer každý súťažný tím. Naopak sklamaním bola neúčasť žiakov deviatych ročníkov, ktorí už o „aktivity mimo vyučovania“ akoby stratili záujem.  

  Hrací systém „každý s každým“ zaručil, že nikto z bojov o celkové víťazstvo nevypadol vo vyraďovacích kolách. Všetky zápasy mali veľmi dobrú úroveň a nebola v nich núdza o pekné akcie i množstvo premenených košov. Jeden zápas museli po riadnom hracom čase rozhodovať trestné hody. A práve aj vďaka nim a celkovému počtu 8 bodov sa celkovým víťazom napokon stalo družstvo pomenované „výber 7.-9.r.“ , kde hrali aj dvaja, predsa len o niečo skúsenejší, deviataci. Druhé miesto so ziskom 6 bodov a pekný pohár putoval do rúk žiakov 8.B. Na treťom mieste skončili žiaci 8.C a štvrtá priečka patrí žiakom 8.A.

  Nakoniec však nik neprišiel „skrátka“, veď sa blíži Mikuláš, a ten športujúcim žiakom priniesol balíčky plné všakovakých dobrôt. Poďakovanie patrí všetkým – organizátorom učiteľom Mgr. Malíkovi a Mgr. Kobolkovi, samotným žiakom - hráčom i fondu Otváraj sa brána, ktorý podporil športovanie našich detí trofejami pre víťazov turnaja a Mikulášskymi balíčkami.

 • Divadlo Vianočka Udatný

  Dňa 04.12.2018 navštívili žiaci 3. a 4. ročníka Bábkové divadlo v Žiline, kde mali možnosť vidieť skvelú interaktívnu inscenáciu s názvom Vianočka Udatný, medveď Mňau, drak čau a originál princezná Fujara Lopúchová. Pôvodná slovenská bláznivá rozprávka Juraja Raýmana bola o tom, čo sa stane, keď dorazia Vianoce aj na koniec sveta a vyplnia zvláštnu prosbu dvom starkým, keď dvanásti lúpežníci spôsobia roztrhanie neba a čert búcha hlavou do železnej pekelnej brány, keď márnivá princezná stratí posledný kúsok odevu a svätý Peter si nedobrovoľne pospí v mäkulinkej posteli a stratí kľúč od neba. Herci nás previedli letom svetom Raýmanovej dekompozície Dobšinského rozprávok a presvedčili nás, že na zemi je veselšie ako v nebi, či v pekle, a že iba naozajstná láska je zmyslom všetkého bytia a žitia na svete a aj Vianoce majú zmysel pre humor.

  Mgr. Zuzana Mozoliková

 • O Cenu Rudolfa Jašíka

   29. novembra si niekoľko žiakov našej školy spríjemnilo vyučovanie návštevou Kultúrneho a spoločenského strediska v Turzovke, v ktorom sa uskutočnilo vyhodnotenie 13. ročníka literárnej súťaže O Cenu Rudolfa Jašíka. Súťaž je každoročne určená pre žiakov 3. až 9. ročníka základných škôl z horných Kysúc.  Popasovať sa s témou 50 rokov mesta Turzovka sa pokúsili i žiaci zo Základnej školy v Podvysokej a z Cirkevnej základnej školy v Rakovej. V našej škole využilo túto príležitosť  9 žiakov. Podľa slov porotcov, súťažiaci poňali Turzovku skutočne umelecky a vo svojich dielach vyjadrili nielen radosť, obdiv a spokojnosť so životom v našom meste, ale načreli aj do histórie, čím vyjadrili úprimný záujem a hrdosť byť Turzovčanmi.  Vyhodnotenie súťaže bolo spestrené umeleckým prednesom víťazných básní, diskusiou s víťazmi ako i klavírnymi skladbami v podaní riaditeľky ZUŠ Dagmar Labákovej. Poetický zážitok umocnila pani Rozália Janešíková úryvkom Sládkovičovej lyricko-epickej básne Detvan.  Z celkového počtu súťažiacich získalo ocenenie 5 žiakov, pričom z našej základnej školy boli ocenení 2 žiaci - Karin Mitašová zo 6.B a Adrián Korček zo 7.B. Víťazom srdečne blahoželáme!

   

  PaedDr. Adriána Korčeková