Navigácia

 • Tretiacka olympiáda

  Telocvičňa ZŠ Turzovka sa v utorok, 22.mája, premenila na dejisko malej olympiády, v ktorej si zmerali sily žiaci tretieho ročníka. Súťažili v štyroch individuálnych disciplínach  a jednej kolektívnej.

  Výsledky jednotlivých disciplín:

                          

 • Športové hry žiakov 4.ročníka

  Dňa 22. mája 2019 si štvrtáci zmerali svoje sily v športových hrách, ktoré prebehli v telocvični ZŠ a zapojili sa do nich všetci žiaci 4.ročníka. Vo výbornej športovej atmosfére a za podpory svojich spolužiakov sa súťažilo v 4 športových disciplínach, v ktorých  chlapci a dievčatá podali skvelé výkony. Víťazi boli odmenení medailami. Gratulujeme!

  Beh okolo méty

     chlapci                                                             dievčatá

  1. Matej Kulla – 4. C                               Mária Janišová – 4. A  
  2. Miroslav Lašo – 4. B                          Viktória Kubačáková – 4. C
  3. Marcel Mravec – 4. B                        Júlia Jarošová – 4. A

   

  Hod na cieľ

     chlapci                                                             dievčatá

  1. Lukáš Krištof – 4. B                            Miriam Michalisková – 4. A
  2. Jakub Horeličan – 4. C                      Lucia Holenová – 4. A
  3. Peter Jurík – 4. B                                Zuzana Zbojková – 4. B

   

  Skok do diaľky z miesta

     chlapci                                                             dievčatá

  1. Vladimír Rovňaník – 4. A                 Mária Janišová – 4. A
  2. Matej Kulla – 4. C                               Júlia Jarošová – 4. A
  3. Lukáš Krištof – 4. B                            Alexandra Balážová – 4. A

   

  Hod do koša

     chlapci                                                             dievčatá

  1. Patrik Miženko – 4. B                        Ivana Malicherová – 4. C
  2. Samuel Koňár – 4. C                          Laura Kováčiková – 4. A
  3. Jakub Zbojek – 4. B                            Kristína Mikolášiková – 4. B

   

 • Dramatizácia rozprávok

  Žiaci 5. B zažili v pondelok  20. 5. 2019  netradičnú hodinu, počas ktorej prezentovali  dramatizáciu ľudových rozprávok, ale aj  vlastnú rozprávkovú tvorbu či paródiu na známe rozprávkové príbehy. Deti  prekvapili nielen interpretáciou, ale aj tvorbou kulís, reklamných plagátov, pozvánok i vizitiek. Tak si v praxi vyskúšali prácu režiséra, scenáristu, kulisára, herca či  bábkoherca a učili sa, ale zážitkovo.

   Ďakujeme za príjemný umelecký zážitok!

 • Olympiáda 3.-4.ročník

  Do galérie Olympiáda 3.-4.ročník boli pridané fotografie.

 • Knižný freezing

  Do galérie Knižný freezing boli pridané fotografie.

 • Vďaka Vám, mamičky

  Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám.

  Byť mamou   je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili!. Najkrajší darček je darček darovaný z lásky a od srdca. Takéto darčeky pre mamičky si vyrobili aj deti v školskom klube detí. Pozdravy, srdiečka a voňavé mydielka darovali deti svojim mamám ako vďaku za lásku, starostlivosť  a obetavosť.

 • Darčeky pre mamičky - ŠKD

  Do galérie Darčeky pre mamičky - ŠKD boli pridané fotografie.

 • Deň matiek 4. roč.

  Do galérie Deň matiek 4. roč. boli pridané fotografie.

 • Doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. žilinský biskup na návšteve v našej škole
 • Deň Zeme

  Do galérie Deň Zeme boli pridané fotografie.

 • Hasiči odovzdávajú ceny víťazom

  Do galérie Hasiči odovzdávajú ceny víťazom boli pridané fotografie.

 • Beseda Čas premien

  Do galérie Beseda Čas premien boli pridané fotografie.

 • Vajanského Martin

  Súčasťou krajského kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky Hviezdoslavov Kubín pod názvom Vajanského Martin je nielen umelecký prednes, ale aj prehliadka tvorby recitačných kolektívov a divadiel poézie, ktorá sa uskutočnila 6. mája 2019 v Národnom dome Slovenského komorného divadla v Martine.

  Detský recitačný kolektív Potvorky pod vedením PhDr. Evy Dodekovej reprezentoval našu základnú školu na martinských divadelných doskách inscenáciou známej básnickej predlohy Margita a Besná.  V konkurencii základných umeleckých škôl a divadelných odborov a sa Potvorkám podarilo   získať čestné uznanie poroty.

  Blahoželáme!

 • Vajanského Martin

  „Existuje veľa ciest ako obohatiť detský svet. Láska ku knihám je tou najlepšou cestou zo všetkých.“                                                                                  J.K. Onasssis

  Lásku ku knihám a k literatúre preukázala aj naša žiačka Magdalénka Frollová z 3.A triedy, ktorá sa dňa 3.5.2019 zúčastnila krajského kola postupovej súťaže v prednese poézie a prózy Vajanského Martin. Súťaže sa zúčastnilo v I. a v II. kategórii 107 recitátorov z celého Žilinského kraja. Magdalénka súťažila v I. kategórii v próze s textom od Kristy Bendovej  Opice z našej police. Veľkou konkurenciou sa nedala vôbec zastrašiť, ba svojim krásnym prednesom, presvedčivým hlasom a anjelským výzorom upútala porotu a vybojovala si úžasné 3.miesto. Magdalénke všetci srdečne blahoželáme!

   

   

 • Lesná škola

  Do galérie Lesná škola boli pridané fotografie.

 • Lesná škola

  V piatok 26.4. 2019 žiaci 1. a 2. ročníka strávili príjemné dopoludnie venované v ,,Lesnej škole. Pani učiteľky si pripravili pre žiakov rôznorodé aktivity a témy, aby sa oboznámili s prírodou okolo seba a spoznali zvieratká, dreviny, ale aj to, ako sa o les starajú jeho správcovia. Cieľom aktivít bolo nielen nadobudnúť vedomosti, ale najmä získať trvalý a pozitívny vzťah k prírode. K dosiahnutiu tohto cieľa prispela aj návšteva výstavy vo výstavných priestoroch kultúrneho domu v Turzovke, s názvom „Poďte s nami do lesa“, kde prostredníctvom prednášky, kvízu a ukážok lepšie spoznali kysuckú prírodu.

   

 • Talentované deti preberajú ocenenie z rúk primátora mesta Čadca
 • Fašiangové masky

  Do galérie Fašiangové masky boli pridané fotografie.

 • O najkrajšiu fašiangovú masku - výtvarná súťaž

  Galéria Čadca ožila v posledných dňoch nielen pestrofarebnými dielami majstra Ondreja Zimku, ale i detskými prácami s tematikou fašiangových masiek. Dňa 25. apríla 2019 sa v Galérii zišla odborná porota, ktorej predsedal akademický maliar Ondrej Zimka. Čakala ich neľahká úloha. Spomedzi stotridsiatich žiackych prác vybrať tie najkrajšie a najoriginálnejšie. Do tejto výtvarnej súťaže sa zapojili i žiaci z našej školy. Niektorí z nich sa zúčastnili i na samotnej výstave a svoje dojmy, s poriadnou dávkou vlastnej fantázie zakomponovali do svojich prác. Určite sa im to vyplatilo, pretože až šiesti žiaci boli za svoju fašiangovú masku odmenení. Na slávnostnom vyhodnotení, ktoré prebiehalo v priestoroch galérie dňa 26. apríla, si svoje ocenenia v podobe originálnych diplomov, farieb a pasteliek prevzali títo žiaci:

  Valéria Čečotková, 3.C

  Jakub Špita, 5.C

  Alexandra Jurgová, 3.A

  Rebeca Chnúriková, 3.C

  Samko Tkáčik, 3.C

  Barborka Jendrisková, 3.C

  Okrem samotných detí bola na súťaži odmenená i naša škola. Mesto Čadca a Dom kultúry v Čadci udelilo Základnej škole v Turzovke Mimoriadnu cenu za veľký počet prihlásených prác a ich vysokú výtvarnú úroveň. 

  Ďakujeme.

                                                                                                                                             Mgr. Zuzana Kováčiková

 • Zber papiera