Navigácia

 • Olympiáda 3.-4.ročník

  Do galérie Olympiáda 3.-4.ročník boli pridané fotografie.

 • Knižný freezing

  Do galérie Knižný freezing boli pridané fotografie.

 • Vďaka Vám, mamičky

  Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám.

  Byť mamou   je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili!. Najkrajší darček je darček darovaný z lásky a od srdca. Takéto darčeky pre mamičky si vyrobili aj deti v školskom klube detí. Pozdravy, srdiečka a voňavé mydielka darovali deti svojim mamám ako vďaku za lásku, starostlivosť  a obetavosť.

 • Darčeky pre mamičky - ŠKD

  Do galérie Darčeky pre mamičky - ŠKD boli pridané fotografie.

 • Deň matiek 4. roč.

  Do galérie Deň matiek 4. roč. boli pridané fotografie.

 • Doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. žilinský biskup na návšteve v našej škole
 • Deň Zeme

  Do galérie Deň Zeme boli pridané fotografie.

 • Hasiči odovzdávajú ceny víťazom

  Do galérie Hasiči odovzdávajú ceny víťazom boli pridané fotografie.

 • Beseda Čas premien

  Do galérie Beseda Čas premien boli pridané fotografie.

 • Vajanského Martin

  Súčasťou krajského kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky Hviezdoslavov Kubín pod názvom Vajanského Martin je nielen umelecký prednes, ale aj prehliadka tvorby recitačných kolektívov a divadiel poézie, ktorá sa uskutočnila 6. mája 2019 v Národnom dome Slovenského komorného divadla v Martine.

  Detský recitačný kolektív Potvorky pod vedením PhDr. Evy Dodekovej reprezentoval našu základnú školu na martinských divadelných doskách inscenáciou známej básnickej predlohy Margita a Besná.  V konkurencii základných umeleckých škôl a divadelných odborov a sa Potvorkám podarilo   získať čestné uznanie poroty.

  Blahoželáme!

 • Vajanského Martin

  „Existuje veľa ciest ako obohatiť detský svet. Láska ku knihám je tou najlepšou cestou zo všetkých.“                                                                                  J.K. Onasssis

  Lásku ku knihám a k literatúre preukázala aj naša žiačka Magdalénka Frollová z 3.A triedy, ktorá sa dňa 3.5.2019 zúčastnila krajského kola postupovej súťaže v prednese poézie a prózy Vajanského Martin. Súťaže sa zúčastnilo v I. a v II. kategórii 107 recitátorov z celého Žilinského kraja. Magdalénka súťažila v I. kategórii v próze s textom od Kristy Bendovej  Opice z našej police. Veľkou konkurenciou sa nedala vôbec zastrašiť, ba svojim krásnym prednesom, presvedčivým hlasom a anjelským výzorom upútala porotu a vybojovala si úžasné 3.miesto. Magdalénke všetci srdečne blahoželáme!

   

   

 • Lesná škola

  Do galérie Lesná škola boli pridané fotografie.

 • Lesná škola

  V piatok 26.4. 2019 žiaci 1. a 2. ročníka strávili príjemné dopoludnie venované v ,,Lesnej škole. Pani učiteľky si pripravili pre žiakov rôznorodé aktivity a témy, aby sa oboznámili s prírodou okolo seba a spoznali zvieratká, dreviny, ale aj to, ako sa o les starajú jeho správcovia. Cieľom aktivít bolo nielen nadobudnúť vedomosti, ale najmä získať trvalý a pozitívny vzťah k prírode. K dosiahnutiu tohto cieľa prispela aj návšteva výstavy vo výstavných priestoroch kultúrneho domu v Turzovke, s názvom „Poďte s nami do lesa“, kde prostredníctvom prednášky, kvízu a ukážok lepšie spoznali kysuckú prírodu.

   

 • Talentované deti preberajú ocenenie z rúk primátora mesta Čadca
 • Fašiangové masky

  Do galérie Fašiangové masky boli pridané fotografie.

 • O najkrajšiu fašiangovú masku - výtvarná súťaž

  Galéria Čadca ožila v posledných dňoch nielen pestrofarebnými dielami majstra Ondreja Zimku, ale i detskými prácami s tematikou fašiangových masiek. Dňa 25. apríla 2019 sa v Galérii zišla odborná porota, ktorej predsedal akademický maliar Ondrej Zimka. Čakala ich neľahká úloha. Spomedzi stotridsiatich žiackych prác vybrať tie najkrajšie a najoriginálnejšie. Do tejto výtvarnej súťaže sa zapojili i žiaci z našej školy. Niektorí z nich sa zúčastnili i na samotnej výstave a svoje dojmy, s poriadnou dávkou vlastnej fantázie zakomponovali do svojich prác. Určite sa im to vyplatilo, pretože až šiesti žiaci boli za svoju fašiangovú masku odmenení. Na slávnostnom vyhodnotení, ktoré prebiehalo v priestoroch galérie dňa 26. apríla, si svoje ocenenia v podobe originálnych diplomov, farieb a pasteliek prevzali títo žiaci:

  Valéria Čečotková, 3.C

  Jakub Špita, 5.C

  Alexandra Jurgová, 3.A

  Rebeca Chnúriková, 3.C

  Samko Tkáčik, 3.C

  Barborka Jendrisková, 3.C

  Okrem samotných detí bola na súťaži odmenená i naša škola. Mesto Čadca a Dom kultúry v Čadci udelilo Základnej škole v Turzovke Mimoriadnu cenu za veľký počet prihlásených prác a ich vysokú výtvarnú úroveň. 

  Ďakujeme.

                                                                                                                                             Mgr. Zuzana Kováčiková

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Zber papiera
 • Okresné kolo Pytagoriády

  Už  40. ročník okresného kola  Pytagoriády pozná svojich víťazov. Naši žiaci dosiahli skvelé výsledky a výborné umiestnenia. Pytagoriády sa zúčastnilo celkom 289 žiakov zo škôl okresu Čadca, z nich bolo 31,5 % úspešných riešiteľov. Z našej školy sa zúčastnilo 20 žiakov 3.- 8. ročníka, z nich bolo  až 12 úspešných riešiteľov, čo predstavuje 60%. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy,  jednotlivým vyučujúcim za prípravu ale najmä žiakom za vynikajúce výsledky.

  Menovite uvádzame úspešných riešiteľov.

  3. ročník :       Radko Stuchlík                        1. – 2. miesto

                            Ella Talová                              4. -  8. miesto

                            Mária Ďurechová                   4. -  8. miesto

                            Marek Smreček                      9. – 11. miesto

                            Rebeca Chnúriková              12.- 15. miesto

  4. ročník :        Patrik Miženko                        6. – 9.  miesto

                             Samuel Polák                        10. – 13.miesto

                             Lukáš Krištof                        14. -  21. miesto       

                             Klaudia Michalicová             14. -  21. miesto

  5. ročník:         Júlia Pavlišinová                    2. – 3. miesto

  7. ročník:          Sofia Ševcová                        9.-11. miesto

  8.ročník:           Beáta Matejíková                   10. – 11.miesto

 • Návšteva Galérie Čadca

  Do snového a roztopašného sveta fašiangov nás do Galérie Čadca prilákala čarovná výstava nášho rodáka, maliara Ondreja Zimku. 3. apríl prežili naši piataci netradične, v galérii. Školské lavice zamenili za prekrásne farebné priestory čadčianskej galérie. Pri pohľade na bláznivé príbehy plné neuveriteľných bytostí a stvorení sa nám chcelo na chvíľu sa premiestniť do Turzovky minulého storočia, do vysnívaného sveta nášho rodáka, v ktorom zabúdame na súčasný uponáhľaný svet a chceme sa veseliť, tancovať, smiať sa a zažiť ten neobyčajný život hrdinov majstra Ondreja Zimku. A to sa nám v tento slávnostný deň aj podarilo. Na začiatku nás pani kurátorka oboznámila so životom a dielom autora. Potom sme si pozreli diela, ktoré majster Zimka namaľoval len prednedávnom. Niektoré majú možno len mesiac a všetky  majú na tejto výstave premiéru. My sme si ich mohli pozrieť medzi prvými.  Na obrazoch sa striedali bosorky, blázni, obyčajní ľudia z „Vrchhliňaneho“. Mohli sme zazrieť zhavranených bratov, rozmýšľať, kto príde z minulosti, či prečo je Peter z osady Šárky z toho jeleň. Táto výstava bola unikátna i tým, že tu majster Zimka prezentoval i svoju novú knihu FAFA, ktorá je napísaná v starom turzovskom nárečí. To sme mohli nájsť i na niektorých autorových obrazoch. Naša návšteva bola neobyčajná i tým, že sme si počas nej  nielen pozreli vytvorené diela, ale vznikli tu i nové dielka, tie naše. Každý z nás si vybral jedno dielo, pri ktorom vytvoril verbálnu interpretáciu – rozprávku, ktorá vznikla, keď  sa každý z nás ponoril do snového sveta majstra Zimku. Tu ponúkame jedno z nich:

  Stella Dunajová (verbálna interpretácia diela Vlado Kompánek maľuje v Starej Bystrici)

  Jedného krásneho, slnečného dňa boli fašiangy. Za siedmimi horami a siedmimi dolami bola dedinka s málo obyvateľmi. V tento deň sa sem zbehli i ľudia zo susedných dedín. Zabávali sa tri dni a tri noci. Na štvrtý deň prišiel do dediny maliar, Vlado Kompánek. Zábava bola ešte väčšia. Tancovali, spievali, smiali sa, jedli, pili... Potom tam prišli masky, žirafy. Tancovali ľudia v maskách i bez masiek. Neskôr sa zoskupili a Vlado Kompánek ich namaľoval. Keď sa všetci unavili, pobrali sa domov. Dodnes sa o tom rozpráva v Starej Bystrici.

  Fašiangy, Fašiangy veselé sú,

  zábavu a radosť prinesú.

  Ľudia sa smejú a zabávajú,

  potlesk veľký dostávajú.

  Je to asi len krásny sen,

  túto masku presne chcem!

  Raz, dva, raz, dva hovorím,

  na fašiangoch sa zabavím.

  V maske po ulici idem,

  na oslavu fašiangov prídem.

   

                                                                                                 Zapísala Mgr. Zuzana Kováčiková