Navigácia

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

Logo ZŠ odborne

www.zsodborne.sk

"Poznáváme své okolí" FOND MIKROPROJEKTU

  

  https://sites.google.com/a/zs-senov.cz/projekt---slovensko/    

Ukončenie šk.r.2013/2014
27. 6. 2014

Do galérie Ukončenie šk.r.2013/2014 boli pridané fotografie.

Školská jedáleň

Prihlaska_na_stravovanie(1).docx

Výzva
28. 3. 2014

Zapojte sa do zberu plastových vrchnákov z plastových fliaš.

Zberom vrchnákov z plastových fliaš pomôžete chrániť životné prostredie a zároveň pomôžete chorým deťom z okolia Turzovky. Ďakujeme.

Mliečna desiata

Žiaci našej školy si môžu vybaviť nové dobíjateľné BREJKY KARTY do mliečneho  automatu, ktorý je umiestnený na prízemí B pavilónu. Karta je pre žiaka platná počas celej školskej dochádzky.

UPOZORNRNIE: staré Brejky karty neplatia, každý záujemca si musí vybaviť novú kartu

Ako si nabijete kartu:
- kartu si môžete dobiť sumou 5 € alebo 10 €
Karty sa dobíjajú v škole u D.Janišovej:
v utorok v pavilóne B od 7,45 do 8,00 hod.
vo štvrtok v pavilóne C od 7,45 do 8,00 hod.
- po nabití - zaplatení - bude karta aktualizovaná do 1 hodiny

Prázdniny v škol. roku 2013-2014

Jesenné: 30. októbra - 1. novembra 2013, začiatok vyučovania po prázdninách 4. novembra (pondelok)

Vianočné: 23. decembra 2013 - 7. januára 2014, začiatok vyučovania po prázdninách 8. januára (streda)

Polročné: 3. februára 2014, začiatok vyučovania po prázdninách 4. februára (utorok)

Jarné: 17.februára - 21. februára 2014, začiatok vyučovania po prázdninách 24. februára (pondelok)

Stop bariéram

„Nie sme rovnakí, ale sme si rovní“

Právo na vzdelanie by malo byť základným právnym atribútom demokratickej spoločnosti. Vytváranie rovnakých podmienok na vzdelanie sa však niekedy stretáva s problémami, a to napríklad v prípade žiakov chorých a zdravotne oslabených, ktorých vzdelávanie má výrazne individuálny charakter. Základná škola v Turzovke sa však snaží zaraďovať postihnuté deti do bežnej školskej skupiny rovesníkov a posilňovať tak ich sebavedomie, ctižiadostivosť a sociálno-adaptačné schopnosti. Všeobecným cieľom je rešpektovať ľudské práva všetkých žiakov, a teda aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V neposlednej rade sa buduje neskreslený obraz aj pre okolie a spolužiakov. I tieto skutočnosti podmienili ešte v závere školského roka 2010/2011  napísanie rozvojového projektu MŠ SR „Nie sme rovnakí, ale sme si rovní“, ktorý bol základnej škole schválený sumou 2 402 eur. Daná suma sa v prvých mesiacoch školského roka 2011/2012 využila pre žiakov na nákup nastaviteľných lavíc, anatomických kresiel, skriniek a notebookov s USB. Ostáva len dúfať, že tieto predmety reálne pomôžu deťom aktivizovať ich v oblastiach, v ktorých môžu uspieť v rovnakej súťaži so zdravými vrstovníkmi, prípadne znížiť ich informačný deficit.

Internetová žiacka knižka
Základná škola vyšla v ústrety rodičom a od októbra 2008 funguje cez školskú webovú stránku Internetová žiacka knižka. Rodičia si cez pridelené prihlasovacie meno a heslo môžu pozrieť známky z jednotlivých predmetov svojich detí.
photo

Štvrtok 21. 8. 2014

Počet návštev: 2701955

Narodeniny a meniny:

Dnes (Štvrtok 21.8.2014)

Patrik Burian (1.C)
Marián Kubiš (6.B)
Jana Kubicová (9.C)
Jana Muchová (9.A)
Jana Zavičarová (1.B)
Mgr. Jana Barancová
Mgr. Jana Pavlišinová

Zajtra (Piatok 22.8.2014)

Alexander Dorociak (5.C)
Kristína Kováčiková  (7.A)
Sebastián Mrenka (3.C)

Pozajtra (Sobota 23.8.2014)

Júlia Banetková  (9.A)
Filip Leščinský (7.A)
Filip Polka (3.A)
Filip Polák (5.A)
Filip Skorčík (2.B)
Filip Červeník (8.C)
Filip Čuboň (5.C)

Popozajtra (Nedeľa 24.8.2014)

Marek Slovák (8.B)
Marek Staník (5.B)
Bartolomej Gernát (9.A)

partner partner partner partner