Navigácia

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

Logo ZŠ odborne

www.zsodborne.sk

Záložky ZŠ Turzovka
25. 10. 2014

Do galérie Záložky ZŠ Turzovka boli pridané fotografie.

Školská jedáleň

Za stravu na október  sa bude vyberať 1.-3.10. a 6.-7.10.2014

ročník 1.-4. = 21 dní x 1,08€ = 21,21€ + 1,47€(réžia) = 22,68€
ročník 5.-9. = 21 dní x 1,16€ = 22,89€ + 1,47€ = 24,36€
dôchodci     = 21 dní x 1,82€ = 26,18€ + 13,86€ = 40,04€
materská škola = 21 dní x 0,30€ x 1,08€ = 6,30€ + 22,68€ = 28,98

Zber vrchnákov

Zber vrchnákov z plastových fliaš bude pokračovať aj v tomto školskom roku 2014/2015.  Zapojte sa. Pomôžete chrániť životné prostredie a zároveň pomôžete chorým deťom z okolia Turzovky.  Ďakujeme.

"Poznáváme své okolí" FOND MIKROPROJEKTU

  

  https://sites.google.com/a/zs-senov.cz/projekt---slovensko/    

Mliečna desiata

Žiaci našej školy si môžu vybaviť nové dobíjateľné BREJKY KARTY do mliečneho  automatu, ktorý je umiestnený na prízemí B pavilónu. Karta je pre žiaka platná počas celej školskej dochádzky.

UPOZORNRNIE:  Brejky karty z minulého školského roka sú platné, treba si ich dobiť.

Ako si nabijete kartu:
- kartu si môžete dobiť sumou 5 € alebo 10 €
Karty sa dobíjajú v škole u D.Janišovej:
v utorok v pavilóne B od 7,45 do 8,00 hod.
vo štvrtok v pavilóne B od 7,45 do 8,00 hod.
- po nabití - zaplatení - bude karta aktualizovaná do 1 hodiny

Prázdniny v škol. roku 2014-2015

Jesenné: 30. októbra - 31. októbra 2014, začiatok vyučovania po prázdninách 3. novembra (pondelok)

Vianočné: 22. decembra 2014 - 7. januára 2015, začiatok vyučovania po prázdninách 8. januára (štvrtok)

Polročné: 2. februára 2015, začiatok vyučovania po prázdninách 3. februára (utorok)

Jarné: 16.februára - 20. februára 2015, začiatok vyučovania po prázdninách 23. februára (pondelok)

Stop bariéram

„Nie sme rovnakí, ale sme si rovní“

Právo na vzdelanie by malo byť základným právnym atribútom demokratickej spoločnosti. Vytváranie rovnakých podmienok na vzdelanie sa však niekedy stretáva s problémami, a to napríklad v prípade žiakov chorých a zdravotne oslabených, ktorých vzdelávanie má výrazne individuálny charakter. Základná škola v Turzovke sa však snaží zaraďovať postihnuté deti do bežnej školskej skupiny rovesníkov a posilňovať tak ich sebavedomie, ctižiadostivosť a sociálno-adaptačné schopnosti. Všeobecným cieľom je rešpektovať ľudské práva všetkých žiakov, a teda aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V neposlednej rade sa buduje neskreslený obraz aj pre okolie a spolužiakov. I tieto skutočnosti podmienili ešte v závere školského roka 2010/2011  napísanie rozvojového projektu MŠ SR „Nie sme rovnakí, ale sme si rovní“, ktorý bol základnej škole schválený sumou 2 402 eur. Daná suma sa v prvých mesiacoch školského roka 2011/2012 využila pre žiakov na nákup nastaviteľných lavíc, anatomických kresiel, skriniek a notebookov s USB. Ostáva len dúfať, že tieto predmety reálne pomôžu deťom aktivizovať ich v oblastiach, v ktorých môžu uspieť v rovnakej súťaži so zdravými vrstovníkmi, prípadne znížiť ich informačný deficit.

Internetová žiacka knižka
Základná škola vyšla v ústrety rodičom a od októbra 2008 funguje cez školskú webovú stránku Internetová žiacka knižka. Rodičia si cez pridelené prihlasovacie meno a heslo môžu pozrieť známky z jednotlivých predmetov svojich detí.
photo

Sobota 25. 10. 2014

Počet návštev: 2865257

Narodeniny a meniny:

Dnes (Sobota 25.10.2014)

Tomáš Holena (3.C)
Simona Janešíková (8.C)
Martin Kultán (3.B)
Aneta Rovňaníková (3.C)

Zajtra (Nedeľa 26.10.2014)

Samuel Machovčák (1.A)
Stanislav Michalík (7.B)
Filip Čuboň (6.C)
Mgr. Terézia Šupolová

Pozajtra (Nedeľa 26.10.2014)

Samuel Machovčák (1.A)
Stanislav Michalík (7.B)
Filip Čuboň (6.C)
Mgr. Terézia Šupolová

Popozajtra (Pondelok 27.10.2014)

Timea Faturová (3.A)
Adrián Pohančeník (9.C)
Dominik Tašár (1.A)
Sabína Cudráková (4.B)
Sabína Kavalková (3.B)

partner partner partner partner