Navigácia

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

Logo ZŠ odborne

www.zsodborne.sk

Zoznamy žiakov 1. ročníkov

zoznam_ziakov_1.A_trieda.docx

zoznam_ziakov_1.B_trieda.docx

zoznam_ziakov_1.C_trieda.docx

Začiatok školského roka 2014 - 2015

 

Základná škola Turzovka oznamuje, že školský rok sa začína v utorok  2. septembra o 8,30 slávnosťou v amfiteátri.

Oznamy

Zoznamy žiakov prvých tried budú zverejnené vo štvrtok 28.8. pri vstupe do pavilónu A, na úradnej tabuli mesta i na internete.

Žiadosti o zľavnené cestovné sa potvrdzujú  v kancelárii tajomníčky školy v pavilóne A priebežne.

Školský klub detí

V týždni od 25. 8. v čase od 8,00 do 13,00 môžu rodičia prihlasovať svoje deti do školského klubu detí. Poplatky sú rovnaké ako v minulom školskom roku.

Školská jedáleň

V týždni od 25. 8. v čase od 8,00 do 13,00 môžu rodičia prihlasovať svoje deti na obedy. Stravné je rovnaké ako v minulom školskom roku.

Prihlaska_na_stravovanie(1).docx

"Poznáváme své okolí" FOND MIKROPROJEKTU

  

  https://sites.google.com/a/zs-senov.cz/projekt---slovensko/    

Mliečna desiata

Žiaci našej školy si môžu vybaviť nové dobíjateľné BREJKY KARTY do mliečneho  automatu, ktorý je umiestnený na prízemí B pavilónu. Karta je pre žiaka platná počas celej školskej dochádzky.

UPOZORNRNIE: staré Brejky karty neplatia, každý záujemca si musí vybaviť novú kartu

Ako si nabijete kartu:
- kartu si môžete dobiť sumou 5 € alebo 10 €
Karty sa dobíjajú v škole u D.Janišovej:
v utorok v pavilóne B od 7,45 do 8,00 hod.
vo štvrtok v pavilóne C od 7,45 do 8,00 hod.
- po nabití - zaplatení - bude karta aktualizovaná do 1 hodiny

Prázdniny v škol. roku 2013-2014

Jesenné: 30. októbra - 1. novembra 2013, začiatok vyučovania po prázdninách 4. novembra (pondelok)

Vianočné: 23. decembra 2013 - 7. januára 2014, začiatok vyučovania po prázdninách 8. januára (streda)

Polročné: 3. februára 2014, začiatok vyučovania po prázdninách 4. februára (utorok)

Jarné: 17.februára - 21. februára 2014, začiatok vyučovania po prázdninách 24. februára (pondelok)

Stop bariéram

„Nie sme rovnakí, ale sme si rovní“

Právo na vzdelanie by malo byť základným právnym atribútom demokratickej spoločnosti. Vytváranie rovnakých podmienok na vzdelanie sa však niekedy stretáva s problémami, a to napríklad v prípade žiakov chorých a zdravotne oslabených, ktorých vzdelávanie má výrazne individuálny charakter. Základná škola v Turzovke sa však snaží zaraďovať postihnuté deti do bežnej školskej skupiny rovesníkov a posilňovať tak ich sebavedomie, ctižiadostivosť a sociálno-adaptačné schopnosti. Všeobecným cieľom je rešpektovať ľudské práva všetkých žiakov, a teda aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V neposlednej rade sa buduje neskreslený obraz aj pre okolie a spolužiakov. I tieto skutočnosti podmienili ešte v závere školského roka 2010/2011  napísanie rozvojového projektu MŠ SR „Nie sme rovnakí, ale sme si rovní“, ktorý bol základnej škole schválený sumou 2 402 eur. Daná suma sa v prvých mesiacoch školského roka 2011/2012 využila pre žiakov na nákup nastaviteľných lavíc, anatomických kresiel, skriniek a notebookov s USB. Ostáva len dúfať, že tieto predmety reálne pomôžu deťom aktivizovať ich v oblastiach, v ktorých môžu uspieť v rovnakej súťaži so zdravými vrstovníkmi, prípadne znížiť ich informačný deficit.

photo

Utorok 2. 9. 2014

Počet návštev: 2732257

Narodeniny a meniny:

Dnes (Utorok 2.9.2014)

Nina Barčáková (3.C)
Richard Mekiňa (7.A)
Linda Kubačková (8.C)

Zajtra (Streda 3.9.2014)

Tamara Faturová (7.A)
Veronika Kadurová (3.B)
Beáta Matejíková (4.A)
Ingrid Matejíková  (4.A)

Pozajtra (Štvrtok 4.9.2014)

Lucia Janešiková  (5.B)
Kristína Kaháková (9.C)
Anna Míková (4.C)
Rozália Frátriková (6.B)

Popozajtra (Piatok 5.9.2014)

Vanesa Halásová (5.B)
Roman Kubošník (6.A)
Lukáš Mozolík (3.A)
René Stolárik (5.A)
Daniel Valčuha (4.C)
Valentína Valčuhová (4.C)
Juraj Vlček (6.A)
Jakub Zavičar (4.A)
Mgr. Katarína Bobovčáková

partner partner partner partner