Navigácia

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

Logo ZŠ odborne

www.zsodborne.sk

Zber vrchnákov

Zber vrchnákov z plastových fliaš bude pokračovať aj v tomto školskom roku 2014/2015.  Zapojte sa. Pomôžete chrániť životné prostredie a zároveň pomôžete chorým deťom z okolia Turzovky.  Ďakujeme.

Otvorenie šk.r. 2014-2015
3. 9. 2014

Do galérie Otvorenie šk.r. 2014-2015 boli pridané fotografie.

Zoznamy žiakov 1. ročníkov

zoznam_ziakov_1.A_trieda.docx

zoznam_ziakov_1.B_trieda.docx

zoznam_ziakov_1.C_trieda.docx

Oznamy

Zoznamy žiakov prvých tried budú zverejnené vo štvrtok 28.8. pri vstupe do pavilónu A, na úradnej tabuli mesta i na internete.

Žiadosti o zľavnené cestovné sa potvrdzujú  v kancelárii tajomníčky školy v pavilóne A priebežne.

Školská jedáleň

V týždni od 25. 8. v čase od 8,00 do 13,00 môžu rodičia prihlasovať svoje deti na obedy. Stravné je rovnaké ako v minulom školskom roku.

Prihlaska_na_stravovanie(1).docx

"Poznáváme své okolí" FOND MIKROPROJEKTU

  

  https://sites.google.com/a/zs-senov.cz/projekt---slovensko/    

Mliečna desiata

Žiaci našej školy si môžu vybaviť nové dobíjateľné BREJKY KARTY do mliečneho  automatu, ktorý je umiestnený na prízemí B pavilónu. Karta je pre žiaka platná počas celej školskej dochádzky.

UPOZORNRNIE: staré Brejky karty neplatia, každý záujemca si musí vybaviť novú kartu

Ako si nabijete kartu:
- kartu si môžete dobiť sumou 5 € alebo 10 €
Karty sa dobíjajú v škole u D.Janišovej:
v utorok v pavilóne B od 7,45 do 8,00 hod.
vo štvrtok v pavilóne C od 7,45 do 8,00 hod.
- po nabití - zaplatení - bude karta aktualizovaná do 1 hodiny

Prázdniny v škol. roku 2014-2015

Jesenné: 30. októbra - 31. októbra 2014, začiatok vyučovania po prázdninách 3. novembra (pondelok)

Vianočné: 22. decembra 2014 - 7. januára 2015, začiatok vyučovania po prázdninách 8. januára (štvrtok)

Polročné: 2. februára 2015, začiatok vyučovania po prázdninách 3. februára (utorok)

Jarné: 16.februára - 20. februára 2015, začiatok vyučovania po prázdninách 23. februára (pondelok)

Stop bariéram

„Nie sme rovnakí, ale sme si rovní“

Právo na vzdelanie by malo byť základným právnym atribútom demokratickej spoločnosti. Vytváranie rovnakých podmienok na vzdelanie sa však niekedy stretáva s problémami, a to napríklad v prípade žiakov chorých a zdravotne oslabených, ktorých vzdelávanie má výrazne individuálny charakter. Základná škola v Turzovke sa však snaží zaraďovať postihnuté deti do bežnej školskej skupiny rovesníkov a posilňovať tak ich sebavedomie, ctižiadostivosť a sociálno-adaptačné schopnosti. Všeobecným cieľom je rešpektovať ľudské práva všetkých žiakov, a teda aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V neposlednej rade sa buduje neskreslený obraz aj pre okolie a spolužiakov. I tieto skutočnosti podmienili ešte v závere školského roka 2010/2011  napísanie rozvojového projektu MŠ SR „Nie sme rovnakí, ale sme si rovní“, ktorý bol základnej škole schválený sumou 2 402 eur. Daná suma sa v prvých mesiacoch školského roka 2011/2012 využila pre žiakov na nákup nastaviteľných lavíc, anatomických kresiel, skriniek a notebookov s USB. Ostáva len dúfať, že tieto predmety reálne pomôžu deťom aktivizovať ich v oblastiach, v ktorých môžu uspieť v rovnakej súťaži so zdravými vrstovníkmi, prípadne znížiť ich informačný deficit.

photo

Sobota 20. 9. 2014

Počet návštev: 2772164

Narodeniny a meniny:

Dnes (Sobota 20.9.2014)

Tamara Dodeková (8.A)
Katarína Gembiczka (9.C)
Zdenka Gembiczka (9.C)
Matej Kubačák (8.C)
Júlia Pavlišinová (2.A)
Lucia Zbojková (4.A)

Zajtra (Nedeľa 21.9.2014)

František Cudrák (4.B)
Vanesa Kaháková (2.A)
Matúš Hroš (7.C)
Matúš Mucha (4.C)
Matúš Tomala (9.A)

Pozajtra (Pondelok 22.9.2014)

Barbora Odrobiňáková (7.A)

Popozajtra (Utorok 23.9.2014)

Zuzana Hlavačáková (4.C)
Zdenka Gembiczka (9.C)

partner partner partner partner