Navigácia

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

Logo ZŠ odborne

www.zsodborne.sk

Farbičky-čarbičky 1.ročníky
7. 10. 2015

Do galérie Farbičky-čarbičky 1.ročníky boli pridané fotografie.

Plavecký výcvik 6.roč.
30. 9. 2015

Do galérie Plavecký výcvik 6.roč. boli pridané fotografie.

Školská jedáleň

Za stravu na október  sa bude vyberať 1.10., 2.10.,5.10.,6.10. a 7.10.2015

ročník 1.-4. = 20 dní x 1,08€ = 20,20€ + 1,40€ = 21,60€
ročník 5.-9. = 20 dní x 1,16€ = 21,80€ + 1,40€ = 23,20€
dôchodci    = 20 dní x 1,82€ = 23,80€ + 12,60€ = 36,40€
škôlka        = 20 dní x 0,30€ x 1,08€ = 6€ + 21,60€ = 27,60

Zber vrchnákov

Zber vrchnákov z plastových fliaš bude pokračovať aj v tomto školskom roku 2015/2016.  Zapojte sa. Pomôžete chrániť životné prostredie a zároveň pomôžete chorým deťom z okolia Turzovky.  Ďakujeme.

Projekt RECYKLOHRY

recyklohry.docx

"Poznáváme své okolí" FOND MIKROPROJEKTU

  

  https://sites.google.com/a/zs-senov.cz/projekt---slovensko/    

Mliečna desiata

Žiaci našej školy si môžu vybaviť nové dobíjateľné BREJKY KARTY do mliečneho  automatu, ktorý je umiestnený na prízemí B pavilónu. Karta je pre žiaka platná počas celej školskej dochádzky.

UPOZORNRNIE:  Brejky karty z minulého školského roka sú platné, treba si ich dobiť.

Ako si nabijete kartu:
- kartu si môžete dobiť sumou 5 € alebo 10 €
Karty sa dobíjajú v škole u D.Janišovej:
v utorok v pavilóne B od 7,45 do 8,00 hod.
vo štvrtok v pavilóne B od 7,45 do 8,00 hod.
- po nabití - zaplatení - bude karta aktualizovaná do 1 hodiny

Prázdniny v škol. roku 2015-2016

Jesenné: 29. októbra - 30. októbra 2015, začiatok vyučovania po prázdninách 2. novembra (pondelok)

Vianočné: 23. decembra 2015 - 7. januára 2016, začiatok vyučovania po prázdninách 8. januára (piatok)

Polročné: 1. februára 2016, začiatok vyučovania po prázdninách 2. februára (utorok)

Jarné: 29.februára - 4. marca 2016, začiatok vyučovania po prázdninách 7. marca (pondelok)

Stop bariéram

„Nie sme rovnakí, ale sme si rovní“

Právo na vzdelanie by malo byť základným právnym atribútom demokratickej spoločnosti. Vytváranie rovnakých podmienok na vzdelanie sa však niekedy stretáva s problémami, a to napríklad v prípade žiakov chorých a zdravotne oslabených, ktorých vzdelávanie má výrazne individuálny charakter. Základná škola v Turzovke sa však snaží zaraďovať postihnuté deti do bežnej školskej skupiny rovesníkov a posilňovať tak ich sebavedomie, ctižiadostivosť a sociálno-adaptačné schopnosti. Všeobecným cieľom je rešpektovať ľudské práva všetkých žiakov, a teda aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V neposlednej rade sa buduje neskreslený obraz aj pre okolie a spolužiakov. I tieto skutočnosti podmienili ešte v závere školského roka 2010/2011  napísanie rozvojového projektu MŠ SR „Nie sme rovnakí, ale sme si rovní“, ktorý bol základnej škole schválený sumou 2 402 eur. Daná suma sa v prvých mesiacoch školského roka 2011/2012 využila pre žiakov na nákup nastaviteľných lavíc, anatomických kresiel, skriniek a notebookov s USB. Ostáva len dúfať, že tieto predmety reálne pomôžu deťom aktivizovať ich v oblastiach, v ktorých môžu uspieť v rovnakej súťaži so zdravými vrstovníkmi, prípadne znížiť ich informačný deficit.

photo

Streda 7. 10. 2015

Počet návštev: 3647261

Narodeniny a meniny:

Dnes (Streda 7.10.2015)

Soňa Madajová (6.B)
Valéria Šamajová (9.A)
Vivien Šamajová (1.A)
Eliška Bytčánková (4.C)
Eliška Machovčáková (6.A)

Zajtra (Štvrtok 8.10.2015)

Boris Fusko (1.A)
Dávid Šutarík (2.C)

Pozajtra (Piatok 9.10.2015)

Karolína Lašová (3.B)

Popozajtra (Sobota 10.10.2015)

Eva Červencová (8.A)

partner partner partner partner