Navigácia

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

Logo ZŠ odborne

www.zsodborne.sk

Prijímacie pohovory na stredné školy

Prijímacie pohovory na stredné školy

2015

Aktuálnu verziu publikácie "Ako na strednú školu" so zoznamom všetkých slovenských stredných škôl si môžete nájsť na stránkach ÚIPŠ. (Ústav informatizácie a prognóz školstva)

Voľné pracovné miesto
27. 1. 2015

Základná škola Turzovka prijme na zástup  dlhodobej PN  kvalifikovaného učiteľa anglického jazyka." Kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej školskej legislatívy.   Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.  Žiadosti posielajte na adresu školy alebo e-mail  zsturzovka@gmail.com. Bližšie informácie na t. č. 0915 751 836

ŠKD - Staráme sa o zvieratá
22. 1. 2015

Do galérie ŠKD - Staráme sa o zvieratá boli pridané fotografie.

Zápis do 1. ročníka

zapis_informacie_2015.docx

zapis_plagat_2015.docx

ziadost_o_odklad_povinnej_skolskej_dochadzky.docx

co_by_mali_vediet_prvaci.docx

Školská jedáleň

Za stravu na január  sa bude vyberať 8.-14.11.2015

ročník 1.-4. = 17 dní x 1,08€ = 17,17€ + 1,19€(réžia) = 18,36€
ročník 5.-9. = 17 dní x 1,16€ = 18,53€ + 1,19€ = 19,72€
dôchodci     = 17 dní x 1,82€ = 20,23€ + 10,71€ = 30,94€
materská škola = 17 dní x 0,30€ x 1,08€ = 18,36€ + 5,10€ = 23,46

Zber vrchnákov

Zber vrchnákov z plastových fliaš bude pokračovať aj v tomto školskom roku 2014/2015.  Zapojte sa. Pomôžete chrániť životné prostredie a zároveň pomôžete chorým deťom z okolia Turzovky.  Ďakujeme.

"Poznáváme své okolí" FOND MIKROPROJEKTU

  

  https://sites.google.com/a/zs-senov.cz/projekt---slovensko/    

Mliečna desiata

Žiaci našej školy si môžu vybaviť nové dobíjateľné BREJKY KARTY do mliečneho  automatu, ktorý je umiestnený na prízemí B pavilónu. Karta je pre žiaka platná počas celej školskej dochádzky.

UPOZORNRNIE:  Brejky karty z minulého školského roka sú platné, treba si ich dobiť.

Ako si nabijete kartu:
- kartu si môžete dobiť sumou 5 € alebo 10 €
Karty sa dobíjajú v škole u D.Janišovej:
v utorok v pavilóne B od 7,45 do 8,00 hod.
vo štvrtok v pavilóne B od 7,45 do 8,00 hod.
- po nabití - zaplatení - bude karta aktualizovaná do 1 hodiny

Prázdniny v škol. roku 2014-2015

Jesenné: 30. októbra - 31. októbra 2014, začiatok vyučovania po prázdninách 3. novembra (pondelok)

Vianočné: 22. decembra 2014 - 7. januára 2015, začiatok vyučovania po prázdninách 8. januára (štvrtok)

Polročné: 2. februára 2015, začiatok vyučovania po prázdninách 3. februára (utorok)

Jarné: 16.februára - 20. februára 2015, začiatok vyučovania po prázdninách 23. februára (pondelok)

photo

Štvrtok 29. 1. 2015

Počet návštev: 3188582

Narodeniny a meniny:

Dnes (Štvrtok 29.1.2015)

Richard Hlavačák (2.C)
Alžbeta Martyčáková (5.C)

Zajtra (Piatok 30.1.2015)

Simona Balážová (6.A)
Miroslava Muchová (3.C)
Patrícia Sobčáková (1.C)
Ema Ciesaríková (5.A)
Ema Hrušková (1.A)
Ema Jančíková (1.A)
Ema Kopásková (2.A)

Pozajtra (Sobota 31.1.2015)

Martin Mravec (4.B)
Natália Perďochová (8.B)
Martin Pistovčák (9.A)

Popozajtra (Nedeľa 1.2.2015)

Michaela Kubačková (4.B)
Zuzana Škripková (8.B)
Tatiana Horčičáková (9.C)
Tatiana Machovčáková (5.C)

partner partner partner partner