Navigácia

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

Logo ZŠ odborne

www.zsodborne.sk

"Poznáváme své okolí" FOND MIKROPROJEKTU

  

  https://sites.google.com/a/zs-senov.cz/projekt---slovensko/    

Ukončenie šk.r.2013/2014
27. 6. 2014

Do galérie Ukončenie šk.r.2013/2014 boli pridané fotografie.

Školská jedáleň

Prihlaska_na_stravovanie(1).docx

Výzva
28. 3. 2014

Zapojte sa do zberu plastových vrchnákov z plastových fliaš.

Zberom vrchnákov z plastových fliaš pomôžete chrániť životné prostredie a zároveň pomôžete chorým deťom z okolia Turzovky. Ďakujeme.

Mliečna desiata

Žiaci našej školy si môžu vybaviť nové dobíjateľné BREJKY KARTY do mliečneho  automatu, ktorý je umiestnený na prízemí B pavilónu. Karta je pre žiaka platná počas celej školskej dochádzky.

UPOZORNRNIE: staré Brejky karty neplatia, každý záujemca si musí vybaviť novú kartu

Ako si nabijete kartu:
- kartu si môžete dobiť sumou 5 € alebo 10 €
Karty sa dobíjajú v škole u D.Janišovej:
v utorok v pavilóne B od 7,45 do 8,00 hod.
vo štvrtok v pavilóne C od 7,45 do 8,00 hod.
- po nabití - zaplatení - bude karta aktualizovaná do 1 hodiny

Prázdniny v škol. roku 2013-2014

Jesenné: 30. októbra - 1. novembra 2013, začiatok vyučovania po prázdninách 4. novembra (pondelok)

Vianočné: 23. decembra 2013 - 7. januára 2014, začiatok vyučovania po prázdninách 8. januára (streda)

Polročné: 3. februára 2014, začiatok vyučovania po prázdninách 4. februára (utorok)

Jarné: 17.februára - 21. februára 2014, začiatok vyučovania po prázdninách 24. februára (pondelok)

Stop bariéram

„Nie sme rovnakí, ale sme si rovní“

Právo na vzdelanie by malo byť základným právnym atribútom demokratickej spoločnosti. Vytváranie rovnakých podmienok na vzdelanie sa však niekedy stretáva s problémami, a to napríklad v prípade žiakov chorých a zdravotne oslabených, ktorých vzdelávanie má výrazne individuálny charakter. Základná škola v Turzovke sa však snaží zaraďovať postihnuté deti do bežnej školskej skupiny rovesníkov a posilňovať tak ich sebavedomie, ctižiadostivosť a sociálno-adaptačné schopnosti. Všeobecným cieľom je rešpektovať ľudské práva všetkých žiakov, a teda aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V neposlednej rade sa buduje neskreslený obraz aj pre okolie a spolužiakov. I tieto skutočnosti podmienili ešte v závere školského roka 2010/2011  napísanie rozvojového projektu MŠ SR „Nie sme rovnakí, ale sme si rovní“, ktorý bol základnej škole schválený sumou 2 402 eur. Daná suma sa v prvých mesiacoch školského roka 2011/2012 využila pre žiakov na nákup nastaviteľných lavíc, anatomických kresiel, skriniek a notebookov s USB. Ostáva len dúfať, že tieto predmety reálne pomôžu deťom aktivizovať ich v oblastiach, v ktorých môžu uspieť v rovnakej súťaži so zdravými vrstovníkmi, prípadne znížiť ich informačný deficit.

Internetová žiacka knižka
Základná škola vyšla v ústrety rodičom a od októbra 2008 funguje cez školskú webovú stránku Internetová žiacka knižka. Rodičia si cez pridelené prihlasovacie meno a heslo môžu pozrieť známky z jednotlivých predmetov svojich detí.
photo

Utorok 22. 7. 2014

Počet návštev: 2655468

Narodeniny a meniny:

Dnes (Utorok 22.7.2014)

Simona Šeligová (5.B)
Magdaléna Barancová (7.C)
Magdaléna Ďurníková  (8.B)
RNDr. Magdaléna Pekárová

Zajtra (Streda 23.7.2014)

Maroš Kriščák (5.B)
Daniel Velička (9.B)
Kristína Šporíková (4.B)

Pozajtra (Štvrtok 24.7.2014)

Jakub Bohdaň (1.A)
Monika Zulbeharovičová (9.C)
Vladimír Bogdán (6.A)
Vladimír Kopyčár (4.B)
Vladimír Ondryáš (9.A)
Vladimír Pupík (7.B)

Popozajtra (Piatok 25.7.2014)

Andrej Jaroš (7.A)
Ján Kováčik (3.C)
Tadeáš Tichý (2.A)
Kristián Vráblik (6.A)
Jakub Badžgoň (3.A)
Jakub Baláž (9.C)
Jakub Bohdaň (1.A)
Jakub Chrobák (8.A)
Jakub Dybala  (9.A)
Jakub Gajdičiar (1.B)
Jakub Jaroš (8.C)
Jakub Kaduch (7.C)
Jakub Kopásek (7.A)
Jakub Kubačák (7.C)
Jakub Kubačák  (3.A)
Jakub Kupšo (6.C)
Jakub Ligač (5.B)
Jakub Polák (6.A)
Jakub Vyrobik (1.B)
Jakub Zavičar (3.A)
Jakub Čuraj (4.A)

partner partner partner partner